Inizio (Home) > News & Info > 01/03/2012 Domenica 26 marzo 2017
 

Gruppo di lingua polacca - 23° Congresso

Gruppo polacco - slovacco

 
 
 
 
PAMI

Associazione Mariologica Polacca

POLSKIE TOWARZYSTWO MARIOLOGICZNE

 

La mariologia a partire dal Concilio Vaticano II: ricezione, bilancio e prospettive

Mariologia poczynając od Soboru Watykańskiego II: recepcja, podsumowanie i perspektywy

 

RELAZIONI NELLA SEZIONE POLACCA

REFERATY W SEKCJI POLSKIEJ

5-7 września 2012

 

 

                Środa / Mercoledì,     5 settembre 2012               

15.00

Moderator: O. Prof. Zachariasz Jabłoński OSPPE

 

Ks. prof. dr hab. Kazimierz Pek MIC

Mariologia w kontekście. Główne nurty  mariologii posoborowej w Polsce.

La mariologia nel contesto. Le correnti principali della mariologia postconciliare in Polonia.

 

Prof. dr hab. Jana Moricová, O. prof. dr hab. Anton Adam CM 

Mariologia słowacka po Soborze Watykańskim II.

La mariologia slovacca dopo il Concilio Vaticano II.

 

Ks. dr Teofil Siudy 

Recepcja myśli soborowej w kulcie maryjnym w Polsce.

La ricezione del pensiero conciliare nel culto mariano in Polonia.

 

Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski

Implikacje posoborowej mariologii dla duchowości katolickiej w Polsce.

Le implicazioni della mariologia postconciliare per la spiritualità cattolica in Polonia.

 

             Czwartek / Giovedì,    6 settembre              

15.00

Moderator: Ks. prof. Bogdan Ferdek

 

O. dr Jan Pach OSPPE

Polskie starania o tytuł Maryi „Matki Kościoła” oraz jego realizacja teologiczno-pastoralna w Polsce.

Le iniziative polacche per il titolo di Maria “Madre della Chiesa” e la sua realizzazione teologico-pastorale in Polonia.

 

O. prof. dr hab. Zachariasz Jabłoński OSPPE

Recepcja nauki mariologicznej Soboru Watykańskiego II w polskich sanktuariach.

La ricezione della dottrina mariologica del Concilio Vaticano II nei santuari polacchi.

 

Ks. prof. dr hab. Roman Karwacki

Maryja znakiem niezawodnej nadziei. Implikacje pastoralne.

Maria segno di sicura speranza. Le implicazioni pastorali.

 

O. prof. dr hab. Piotr Liszka CMF 

Mariologia personalistyczno-integralna. Nowa koncepcja mariologii w nurcie teologii posoborowej.

La mariologia personalistico-integrale. Il nuovo concetto di mariologia nella corrente della teologia postconciliare.

 

O. prof. dr hab. Jacek Bolewski SJ

Mądrość i Matka: Niepokalana. Sofijne światło dla posoborowej mariologii.

La sapienza e la Madre: L’Immacolata. La luce sofica per la mariologia postconciliare.

 

               Piątek / Venerdì,    7 settembre              

15.00

Moderator: Ks. prof. Kazimierz Pek

 

Ks. prof. Krzysztof Guzowski

Personologia trynitarna fundamentem odnowy mariologii współczesnej.

La personologia trinitaria fondamento del rinnovamento della mariologia contemporanea.

 

Ks. prof. Janusz Królikowski 

Eklezjologia a mariologia w polskiej myśli posoborowej.

L’ecclesiologia e la mariologia nel pensiero postconciliare polacco.

 

Ks. prof. Bogdan Ferdek 

Ekumeniczny wymiar polskiej mariologii posoborowej.

La dimensione ecumenica della mariologia postconciliare polacca.

 

Ks. dr Marek Gilski, ks. dr Marcin Cholewa 

Ekumeniczność i wielokulturowość w perspektywie języka polskiej mariologii posoborowej. 

L’ecumenicità e l’interculturalità nella prospettiva della lingua della mariologia postconciliare polacca.

 

P. prof. Karol Klauza 

Drogi mariologii we współczesnej kulturze masowej w Polsce.

Le vie di mariologia nella cultura di massa contemporanea in Polonia.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Pagina visualizzata 5853 volte
 
Share |
 
 

Contact us, contattaciInfo Download facebook youtube

Maria
 
 
Altre istituzioni
 
Login
Username:
Password:

Cerca
Pubblicazioni
 
Cerca con Google
Web
PAMI
 
 
 

Contattaci
Pontificia Academia Mariana Internationalis - 00120 Città del Vaticano
Secretaria: Via Merulana, 124 - 00185 Roma - Italia
Telefono 0670373235 - fax 0670373234
Webmaster: Martín Carbajo Núñez